دادستان عمومی گچساران گفت: در آینده نزدیک خبرنگاران را در جریان پرونده اختلاس بانک تجارت گچساران قرار خواهم داد. به گزارش خبرآوران نشست خبری چگونگی حفظ حقوق عامه و انفال عمومی در محل سالن جلسات دادگستری گچساران برگزار شد. دادستان گچساران در این نشست خبری اظهار کرد: اصحاب رسانه باید با قوه قضائیه ارتباط مستقیم […]

دادستان عمومی گچساران گفت: در آینده نزدیک خبرنگاران را در جریان پرونده اختلاس بانک تجارت گچساران قرار خواهم داد.

به گزارش خبرآوران نشست خبری چگونگی حفظ حقوق عامه و انفال عمومی در محل سالن جلسات دادگستری گچساران برگزار شد.

دادستان گچساران در این نشست خبری اظهار کرد: اصحاب رسانه باید با قوه قضائیه ارتباط مستقیم داشته و مطالبات مردم را به اطلاع ما برسانند.

حمزه بازیار افزود: خبرنگاران در انتشار اخبار و گزارش چیزی را به قلم بیاورند؛ که اجرای قانون و عقلا و نتیجه قانونی برآن مترتب باشد.

بازیار خواستار افشاگری خیانتکاران بیت‌المال در بدنه دولت و حاکمیت توسط خبرنگاران شد و گفت:که دست تک تک چنین خبرنگارانی را می بوسد.

دادستان گچساران تصریح کرد: خواسته‌های مردم و خبرنگاران از قوه قضائیه سبب شد بعد از گذشت ۶ ماه از سرقت مسلحانه سارقان در کمترین زمان ممکن دستگیر و اعدام شوند.

بازیار تاکید کرد: این در حالی است که میانگین زمان احکام اعدام در آمریکا نزدیک یکسال است.

دادستان گچساران با اشاره به پرونده اختلاس در بانک تجارت گچساران گفت: در آینده‌ای نزدیک خبرنگاران را در جریان اختلاس بانک تجارت گچساران قرار خواهیم داد.