به گزارش خبرآوران در انتشار خبری در خصوص اختلاس در بانک تجارت گچساران از طریق این پایگاه خبری که در نشست خبری اصحاب رسانه با دادستان و رئیس دادگستری این شهرستان مطرح شد، روابط عمومی بانک تجارت گچساران جوابیه‌ای به این پایگاه خبری ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:

به گزارش خبرآوران در انتشار خبری در خصوص اختلاس در بانک تجارت گچساران از طریق این پایگاه خبری که در نشست خبری اصحاب رسانه با دادستان و رئیس دادگستری این شهرستان مطرح شد، روابط عمومی بانک تجارت گچساران جوابیه‌ای به این پایگاه خبری ارسال کرده است که در زیر می‌خوانید:

آپلود عکس