به گزارش خبرآوران صبح امروز اقشار مختلف مردم، مسئوولان و دانش‌آموزان گچسارانی با خلق حماسه‌ای دیگر در یوم‌الله ۱۳ آبان سیلی محکمی برصورت یاوه‌گویان و ۱۳ آبان ترامپ زدند تا به جهانیان نشان دهند ایرانی‌ها هیچ‌گاه تسلیم زور و فشارهای اقتصادی دشمنانشان نخواهند شد. شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل و… امروز در […]

به گزارش خبرآوران صبح امروز اقشار مختلف مردم، مسئوولان و دانش‌آموزان گچسارانی با خلق حماسه‌ای دیگر در یوم‌الله ۱۳ آبان سیلی محکمی برصورت یاوه‌گویان و ۱۳ آبان ترامپ زدند تا به جهانیان نشان دهند ایرانی‌ها هیچ‌گاه تسلیم زور و فشارهای اقتصادی دشمنانشان نخواهند شد.

شعارهای کوبنده مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل و… امروز در روزی ابری در تمامی گچساران طنین‌انداز شد تا گچسارانی‌ها نشان دهند ۱۳ آبان اگرچه همراه با تحریم‌های مجدد آمریکا شده است اما هیچ‌گاه عظمت و تقدس این روز تحت تاثیر اقدامات آمریکا قرار نمی‌گیرد.

تصاویر از کوروش رضایی
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس