به گزارش خبرآوران تغییرات مدیریتی در حوزه آموزش و پرورش گچساران صبح فردا انجام می‌شود و سیدظهیرالدین پورالحسینی که طی روزهای گذشته حمایت‌های زیادی برای ابقایش در فضای مجازی و افراد مختلف صورت گرفته بود تغییر خواهد کرد. محمد شهبازی که معاون آموزش ابتدایی آموزش پرورش این شهرستان بود، صبح فردا به عنوان سرپرست معرفی […]

به گزارش خبرآوران تغییرات مدیریتی در حوزه آموزش و پرورش گچساران صبح فردا انجام می‌شود و سیدظهیرالدین پورالحسینی که طی روزهای گذشته حمایت‌های زیادی برای ابقایش در فضای مجازی و افراد مختلف صورت گرفته بود تغییر خواهد کرد.

محمد شهبازی که معاون آموزش ابتدایی آموزش پرورش این شهرستان بود، صبح فردا به عنوان سرپرست معرفی می‌شود، حال موضوع مهم این تغییرات سرنوشت پورالحسینی در عرصه مدیریتی گچساران است، با توجه به توانمندی‌ها و برخی موفقیت‌های پورالحسینی برخی تحلیل‌ها و البته گمانه‌های غیررسمی حاکی از انتصاب وی به عنوان فرماندار گچساران و جانشینی عبدالرحیم رحیمی در آینده‌ای نزدیک است، جایگزینی که البته خود رحیمی بارها آنرا تکذیب کرده است با این حال در  برخی محافل سخن از رفتن رحیمی به مجموعه استانداری مطرح شده است حال باید دید یا تغییر پورالحسینی در آموزش و پرورش گچساران عرصه سیاسی و مدیریتی این شهرستان دستخوش چه تغییراتی خواهد شد.