به گزارش خبرآوران صبح امروز آیین تکریم و معارفه رئیس اداره اموزش و پرورش گچساران برگزار شد که سید ظهیرالدین پورالحسینی جای خود را به محمد شهبازی داد که تا زمان انتخاب رئیس جدید به عنوان سرپرست این اداره را مدیریت کند. این مراسم با حواشی خاصی نیز همراه بود که مهمترین آن عدم حضور مدیرکل […]

به گزارش خبرآوران صبح امروز آیین تکریم و معارفه رئیس اداره اموزش و پرورش گچساران برگزار شد که سید ظهیرالدین پورالحسینی جای خود را به محمد شهبازی داد که تا زمان انتخاب رئیس جدید به عنوان سرپرست این اداره را مدیریت کند.
این مراسم با حواشی خاصی نیز همراه بود که مهمترین آن عدم حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان بود، و به جای او معاون مالی و پشتیبانی در این نشست شرکت کرد.
وقتی اردشیر یاری پور مشغول سخنرانی بود یکی از حضار بلند شد و گفت: شما که مدعی هستید پورالحسینی مدیری توانمند و موفق بود چرا او را تغییر دادید که یاری پور در پاسخی قابل تأمل گفت: شفاف بگویم مدیرکل نمی توانست با او کار کند!
یکی دیگر از حضار بلند شد و گفت شما صداقت ندارید که یاری پور در جواب گفت: خداوند خودش ناظر و شاهد صداقت انسان هاست.
یکی از افراد به عنوان نماینده فرهنگیان برای ایراد سخنرانی به پشت ترببون رفت که با مخالفت فرماندارگچساران به دلیل کمبود وقت ممانعت بوجود امد و اعلام کردند جزو سین برنامه نیست،سپس مجری برنانه اورنگ نارکی گفت جزو برنانه و سین برنامه بوده و فرماندار خواهان دیدن سین برنامه شد، دراین هنگام سرو صدایی از گوشه و کنار سالن بلند شد.
وقتی فرماندار نگاه به سین انداخت گفت این برنامه تازه اضافه شده که مجری برنامه با قرانی که رو میز تریبون بود قسم یاد کرد که جزو سین بوده و صداقت داریم.
نماینده فرهنگیان بختیار رضوانی بود که صحبت کرد و گفت: ۴۰سال تریبون دست شما مسئولین بوده حالا یک معلم بخواهد چند دقیقه صحبت کند شما مخالفت میکنید؟
فرماندار در سخنرانی خود گفت: هیچ کس کاسه داغتر از آش نشود هیچکس بیشتر از منِ فرماندار، پورالحسینی را دوست ندارد.
نکته جالب دیگر این بود که دو نفر از معاونین پورالحسینی در اموزش و پرورش به اسم هوشنگ علیزاده معاون اموزش متوسطه و سید عبدالرحیم اسدزاده معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش گچساران در حال برگزاری برنامه اشک ریختند.

گزارش کوروش رضایی

آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکسآپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس
آپلود عکس