یک گچسارانی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون هاکی کشور شد. به گزارش خبرآوران طی حکمی از سوی حسن اباذری سرپرست فدراسیون هاکی کشور نوروز حیدری از مربیان باسابقه هاکی کشور به عنوان رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون هاکی معرفی شد. در این حکم آمده است: جناب آقای نوروز حیدری نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در […]

 یک گچسارانی رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون هاکی کشور شد.

به گزارش خبرآوران طی حکمی از سوی حسن اباذری سرپرست فدراسیون هاکی کشور نوروز حیدری از مربیان باسابقه هاکی کشور به عنوان رئیس کمیته پیشکسوتان فدراسیون هاکی معرفی شد.

در این حکم آمده است:

جناب آقای نوروز حیدری نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزنده جنابعالی در ورزش اصیل و ناب ایرانی هاکی و به منظور انسجام‌بخشی به جامعه پیشکسوتان هاکی کشور که به حق سرمایه‌های اصلی و گرانمایه ورزش می‌باشند بدین وسیله به سمت رئیس کمیته پیشکسوتان این فدراسیون منصوب می‌گردید.

امید است با اتکال به ذات لایزال درگاه احدیت و یا بهره‌گیری از منویات مقام معظم رهبری به عنوان راه‌گشای امور در این مهم موفق و موید باشید انشاالله..