به گزارش خبرآوران عصر امروز با حضور پرسنل اداره ترابری شرکت نفت گچساران مسابقه والیبال در محوطه این اداره برگزار شد. مسئول برگزاری مسابقات ورزشی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت:این مسابقه با حضور ۷ تیم از واحد های این اداره برگزار که تیم های ترافیک سبک واتوبوسرانی به مسابقات نهایی راه […]

به گزارش خبرآوران عصر امروز با حضور پرسنل اداره ترابری شرکت نفت گچساران مسابقه والیبال در محوطه این اداره برگزار شد.

مسئول برگزاری مسابقات ورزشی اداره ترابری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت:این مسابقه با حضور ۷ تیم از واحد های این اداره برگزار که تیم های ترافیک سبک واتوبوسرانی به مسابقات نهایی راه پیدا کردند.

حمید کمایی هدف از برگزاری این مسابقات را ایجاد شور و نشاط و آمادگی جسمانی کارکنان این اداره با توجه به شرایط کار فیزیکی آنها و طبق سیاست های حمایت گرانه ریاست محترم اداره ترابری مهندس رهام عباسی از ورزش  کارکنان عنوان کرد.

ابرچسب