به گزارش اختصاصی خبرآوران آرش ملک‌‌نژاد جوان گچسارانی قهرمان مسابقات لیفتینگ بین‌قاره‌ای در کشور گرجستان شد. آرش ملک‌نژاد از جوانان گچسارانی از ایل باوی طایفه بزرگ نارگ‌موسی بوده  که موفق به کسب مقام قهرمانی مسابقات بین‌قاره‌ای با حضور ورزشکارانی از پنج قاره شده است. خبرآوران این موفقیت ورزشی را به این ورزشکار و جامعه ورزشی گچساران و استان […]

به گزارش اختصاصی خبرآوران آرش ملک‌‌نژاد جوان گچسارانی قهرمان مسابقات لیفتینگ بین‌قاره‌ای در کشور گرجستان شد.

آرش ملک‌نژاد از جوانان گچسارانی از ایل باوی طایفه بزرگ نارگ‌موسی بوده  که موفق به کسب مقام قهرمانی مسابقات بین‌قاره‌ای با حضور ورزشکارانی از پنج قاره شده است.

خبرآوران این موفقیت ورزشی را به این ورزشکار و جامعه ورزشی گچساران و استان تبریک می‌گوید.