به گزارش خبرآوران کارگران سد چم‌شیر گچساران ساعتی پیش مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمی اعتراضی زدند. آنها به خبرآوران گفته‌اند که ۱۴ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و کسی هم پاسخگوی مطالباتشان نبوده است‌. آنها به ما گفتند که ۱۴ ماه است که شرمنده خانواده‌هایشان هستند و در روزهای پایانی سال […]

به گزارش خبرآوران کارگران سد چم‌شیر گچساران ساعتی پیش مقابل فرمانداری این شهرستان دست به تجمی اعتراضی زدند.
آنها به خبرآوران گفته‌اند که ۱۴ ماه است که هیچ حقوقی دریافت نکرده‌اند و کسی هم پاسخگوی مطالباتشان نبوده است‌.
آنها به ما گفتند که ۱۴ ماه است که شرمنده خانواده‌هایشان هستند و در روزهای پایانی سال فشارهای زیادی بر آنها وارد شده است.

کارگران سد چم‌شیر طی اقدامی نمادین سفره‌های خالی خود را مقابل فرمانداری پهن کردند تا به مسئوولان بگویند ۱۴ ماه است که سفره‌هایمان خالی است و گوش شنوایی وجود ندارد.