به گزارش خبرآوران سرپرست اداره تعمیرات و نگهداری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد. براساس این گزارش و به پیشنهاد مهندس نعمت الله اسدی مدیرعملیات و موافقت مهندس هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران علی اکبر حافظی نیا به سمت سرپرست اداره تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری نفت و […]

به گزارش خبرآوران سرپرست اداره تعمیرات و نگهداری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد.

براساس این گزارش و به پیشنهاد مهندس نعمت الله اسدی مدیرعملیات و موافقت مهندس هوشنگ صیدالی مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران علی اکبر حافظی نیا به سمت سرپرست اداره تعمیرات و نگهداری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران منصوب شد.