به گزارش خبرآوران صبح امروز و درپی یک سانحه رانندگی در نزدیکی میدان فرودگاه گچساران یک دستگاه خودروی پراید به شکل عجیبی و خطرناک واژگون شد. در این سانحه رانندگی خودروی پراید به علت سرعت زیاد واژگون شده به گونه‌ای که این خودور پس از چند معلق زدن با سقف به زمین افتاد و نکته عجیب […]

به گزارش خبرآوران صبح امروز و درپی یک سانحه رانندگی در نزدیکی میدان فرودگاه گچساران یک دستگاه خودروی پراید به شکل عجیبی و خطرناک واژگون شد.

در این سانحه رانندگی خودروی پراید به علت سرعت زیاد واژگون شده به گونه‌ای که این خودور پس از چند معلق زدن با سقف به زمین افتاد و نکته عجیب این ماجرا نجات راننده خودرو بدون وارد آمدن کوچکترین ضربه یا مصدومیتی بوده است در تصاویر زیر راننده پراید در حالی که دچار کوچکترین مصدومیتی نشده در کنار خودرو مشخص است.