لطف‌الله موسوی در گفت‌وگو با خبرآوران گفت: با همکاری اداره آبرسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، شیر خروجی سد تنگ تیز باشت که مدتها جام شده بود باز گردید. شهردار باشت افزود: با این‌اقدام آب سد با اطمینان تخلیه می گردد و خطر کمتری سد را تهدید می کند.  

لطف‌الله موسوی در گفت‌وگو با خبرآوران گفت: با همکاری اداره آبرسانی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، شیر خروجی سد تنگ تیز باشت که مدتها جام شده بود باز گردید.
شهردار باشت افزود: با این‌اقدام آب سد با اطمینان تخلیه می گردد و خطر کمتری سد را تهدید می کند.

 

  • منبع خبر : خبرآوران