به گزارش خبرآوران محمدعلی وکیلی نماینده لرتبار و بویراحمدی تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقوع سیل در استان لرستان و چند استان دیگر لرنشین طی توئیتی خطاب به مسئولان نوشته است: سیلی که امروز سقف خانه‌های شهرهای لرنشین را برد، فردا میز مسئوولانی را می‌برد که به آن توجه نکردند.

به گزارش خبرآوران محمدعلی وکیلی نماینده لرتبار و بویراحمدی تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقوع سیل در استان لرستان و چند استان دیگر لرنشین طی توئیتی خطاب به مسئولان نوشته است:

سیلی که امروز سقف خانه‌های شهرهای لرنشین را برد، فردا میز مسئوولانی را می‌برد که به آن توجه نکردند.