به گزارش خبرآوران در پی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط آمریکا شهرداری و شورای شهر باشت طی بیانیه‌ای گفته است: اکنون آمریکا با چنین کارنامه سیاهی که دارد رئیس جمهور ان در سخنانی نابخردانه ونسنجیده سپاه عزیز ومردمی ومقدس و پاسداران انقلاب اسلامی را که زندگی خودشان را وقف […]

به گزارش خبرآوران در پی قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ابران در لیست سازمان‌های تروریستی توسط آمریکا شهرداری و شورای شهر باشت طی بیانیه‌ای گفته است:

اکنون آمریکا با چنین کارنامه سیاهی که دارد رئیس جمهور ان در سخنانی نابخردانه ونسنجیده سپاه عزیز ومردمی ومقدس و پاسداران انقلاب اسلامی را که زندگی خودشان را وقف حفظ کرامت انسانی، نجات مستضعفین از یوغ استکبار و گسترش عدالت اجتماعی و خدمت‌رسانی به محرومین کرده‌اند، تروریست می‌خواند.این تناقض‌ البته از سوی دولتی که خود ناقض حقوق بشر است، بعید نیست.ومیتوان گفت امریکا اصل تروریست میباشد
شهرداری وشورای اسلامی شهرباشت در حمایت از سبز پوشان وراست قامتان عزیز سپاه پاسداران از عموم مردم فهیم وشهیدپرور شهرباشت جهت شرکت در راهپیمایی امروز بعد از نماز جمعه مسجدالنبی دعوت بعمل می اورد
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهر باشت
اجرکم عنداله