به گزارش خبرآوران  مراتع و پوشش گیاهی و جنگلی روستای خنگ بنار برای بار دوم طی چند روز اخیر دچار آتش‌سوزی شد. برپایه این گزارش برای دومین بار مراتع و پوشش گیاهی روستای خنگ بنار به دلایل نامعلومی دچار آتش‌سوزی شد که طی آن بخش دیگری از پوشش گیاهی این منطقه از بین رفته و بخش […]

به گزارش خبرآوران  مراتع و پوشش گیاهی و جنگلی روستای خنگ بنار برای بار دوم طی چند روز اخیر دچار آتش‌سوزی شد.

برپایه این گزارش برای دومین بار مراتع و پوشش گیاهی روستای خنگ بنار به دلایل نامعلومی دچار آتش‌سوزی شد که طی آن بخش دیگری از پوشش گیاهی این منطقه از بین رفته و بخش کمی از گندم کشت شده در این روستا نیز طمعه حریق شد.

به گزارش خبرآوران با حضور به موقع ماموران آتش‌نشانی این آتش‌سوزی مهار و از گسترش آن جلوگیری به عمل آمد.