به گزارش خبرآوران علیمراد جعفری نماینده اسبق گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی طی پستی اینستاگرامی از دیدار خود با احمدی‌نژاد در حاشیه مراسم افطاری به میزبانی جامعه اسلامی مهندسین و دبیرکلی باهنر  خبر داده و نوشته است: گفتگو با دکتر احمدی نژاد در حاشیه مراسم افطاری به میزبانی جامعه اسلامی مهندسین و دبیر […]

به گزارش خبرآوران علیمراد جعفری نماینده اسبق گچساران و باشت در مجلس شورای اسلامی طی پستی اینستاگرامی از دیدار خود با احمدی‌نژاد در حاشیه مراسم افطاری به میزبانی جامعه اسلامی مهندسین و دبیرکلی باهنر  خبر داده و نوشته است: گفتگو با دکتر احمدی نژاد در حاشیه مراسم افطاری به میزبانی جامعه اسلامی مهندسین و دبیر کلی مهندس باهنر.
باتوجه به تهدیدات پوچ آمریکا این مراسم نشانه ای از وحدت و همبستگی را در سطح ملی که از همه تشکل ها حضور داشتند،نشان میدهد.