به گزارش خبرآوران مدیر جدید آموزش و پرورش گچساران معرفی شد. برپایه این گزارش ایوب مقیمی طی حکمی به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش گچساران معرفی شده که جایگزین محمد شهبازی سرپرست فعلی این اداره می‌شود. ایوب مقیمی از فعالان فرهنگی گچساران بوده که در حال حاضر به عنوان معاون متوسطه اول در مدرسه اندرزگو […]

به گزارش خبرآوران مدیر جدید آموزش و پرورش گچساران معرفی شد.

برپایه این گزارش ایوب مقیمی طی حکمی به عنوان مدیر جدید آموزش و پرورش گچساران معرفی شده که جایگزین محمد شهبازی سرپرست فعلی این اداره می‌شود.

ایوب مقیمی از فعالان فرهنگی گچساران بوده که در حال حاضر به عنوان معاون متوسطه اول در مدرسه اندرزگو مشغول به کار است.