به گزارش خبرآوران میثم نارکی یکی دیکر از تبرئه‌شدگان شهرداری دوگنبدان که چندی پیش به همراه اردلان زینل‌زاده شهردار سابق و علیرضا پناهپوری معاون وی متهم شده و احکامی علیه آنها صادر شده بود؛ با ارسال یادداشتی به این پایگاه خبری نوشته است: بسم الله الرحمن الرحیم «واقسطواان الله یحب المقسطین» (مطابق عدل عمل کنید،همانا خداونددوست […]

به گزارش خبرآوران میثم نارکی یکی دیکر از تبرئه‌شدگان شهرداری دوگنبدان که چندی پیش به همراه اردلان زینل‌زاده شهردار سابق و علیرضا پناهپوری معاون وی متهم شده و احکامی علیه آنها صادر شده بود؛ با ارسال یادداشتی به این پایگاه خبری نوشته است:

بسم الله الرحمن الرحیم
«واقسطواان الله یحب المقسطین»
(مطابق عدل عمل کنید،همانا خداونددوست می دارد آنها را که طالب عدالت هستند.)
اینک به فضل ربانی و بزرگترین قضاوت کننده ، و ذیل توجهات حضرت حق و با رجا واثق به روز جزا و اعتقاد به اینکه برای هر عملی پاداشی است برابر با آن وپس از مدتها فراز و نشیب و نامهربانیهای که به سهو یا به عمد توسط عده ای قلیل به اینجانب و همکاران صالحم وارد و روا داشته شد، و علیرغم سکوت سراسر حیا و ناشی از صبوری آنان ، وکسانی که از هیچ تخریب و تهمتی دریغ نکردند و اما همه امید و خوشحالی ما مردانگی مردانی بود که ضمن باور به بیگناهی ما ،سعی در دلداری و ایجاد قوت قلب در طی مسیر سنگلاخ دفاع و رسیدگی در جلسات مختلف نهاد های قضایی و شبه قضایی داشتند که ارزشهای اخلاقی و انسانیت این عزیزان برای همیشه در اذهان وجدانهای بیدار و خاطر اینجانب و همکارانم حک گردید .
فلذا برخود واجب میدانم که ازتمامی هم استانی های عزیزم که از همه نظر با حمایت خود ماراسرافراز این حکایت نمودند تشکر و تقدیر نمایم .
در نهایت باور به بیگناهی و برائت و پافشاری بر این باور ،مایه مباهات اینجانب و همراهانم شد و بار دیگر نشان داد که حق و حقیقت همواره پا برجاست .
یاور همه بی گناهان در روزهای سخت اتهام زنی و رفت و آمد ها و … همان خداوندی است که خود حق و عدالت است و ای کاش این موضوع درس عبرتی باشد برای آنانکه یکه تاز میدان اتهامهای بی اساس و تخریب افراد بیگناه و قضاوتهای نابجا جهت اغراض سیاسی خود هستند .
و چه زیباست که در خلوت و با خدای خود تقاضای عفو و بخشش نمایند و بدانند که خداوند حاضر و شاهد همه اعمال است.

والسلام . میثم نارکی