به گزارش خبرآوران طی روزهای اخیر با انتشار یک فایل صوتی حاوی الفاظ رکیک و غیراخلاقی منتسب به سیدناصر حسینی رئیس شورای شهر دوگنبدان و یک شهروند گچسارانی به سرعت در فضای مجازی منتشر شد؛ حسینی رئیس شورای شهر دوگنبدان و حبیبی طرف دیگر این ماجرا انتشار این فایل صوتی را دسیسه خوانده و آن […]

به گزارش خبرآوران طی روزهای اخیر با انتشار یک فایل صوتی حاوی الفاظ رکیک و غیراخلاقی منتسب به سیدناصر حسینی رئیس شورای شهر دوگنبدان و یک شهروند گچسارانی به سرعت در فضای مجازی منتشر شد؛ حسینی رئیس شورای شهر دوگنبدان و حبیبی طرف دیگر این ماجرا انتشار این فایل صوتی را دسیسه خوانده و آن را به شدت تکذیب کردند تا جو ملتهب شده به سردی و آرامش کشیده شود؛ اگر چه بعضی هم این تکذیبیه را باور نکردند اما نامه امروز تاج‌گردون به دادستان گچساران و درخواست پیگیری آن عجیب به نظر می‌رسد؛ اینکه تاج‌گردون چرا قصد زنده کردن موضوعی که توسط طرفین تکذیب شده و ارتباطی نیز با حوزه تعریف شده کاری وی نداشته را دارد جای سوال و تردید است.

به نظر نمی‌رسد دامن زدن به جنجال فروکش کرده فایل صوتی منتسب به رئیس شورای شهر دوگنبدان که چند مدتی است رسما به جبهه مقابل تاج‌گردون پیوسته و با گذشتن از برکناری شهردار دوگنبدان موضع اصولگرایی و بازگشت به این جبهه را رسما اعلام کرده از روی خیرخواهی و احقاق حقوق شهروندی باشد؛ به نظر می‌رسد تاج‌گردون با این نامه توپ را به زمین دادستان و رئیس شورا انداخته تا در صورت پیگیری موضوع و صحت فایل صوتی؛ تکذیبیه طرفین فایل صوتی را زیر سوال ببرد و این می‌تواند بهترین فرصت برای تخریب حسینی و جبهه مقابل تاج‌گردون در اردوگاه سیدقدرت حسینی باشد باید دید تاج‌گردون سیاست‌مداری که تبحر ویژه‌ای در استفاده از چالش‌های ایجاده شده به ویژه در جبهه مخالفان دارد از دامن‌زدن به داستان این فایل صوتی چه طرفی خواهد چید.