به گزارش خبرآوران نشست جمعی از قشقایی‌های حامی تاج‌گردون با وی در تالار فرهنگیان گچساران در حال برگزاری است. علی پناهپوری از بزرگان ایل قشقایی گچساران در این نشست گفته این همایش با حضور تمام قشقایی‌ها نیست بلکه یک دورهمی با تعداد معدود است و عذرخواهی می کنم بخاطر محدودیت فضا میسر نبود از همه […]

به گزارش خبرآوران نشست جمعی از قشقایی‌های حامی تاج‌گردون با وی در تالار فرهنگیان گچساران در حال برگزاری است.

علی پناهپوری از بزرگان ایل قشقایی گچساران در این نشست گفته این همایش با حضور تمام قشقایی‌ها نیست بلکه یک دورهمی با تعداد معدود است و عذرخواهی می کنم بخاطر محدودیت فضا میسر نبود از همه قشقایی ها دعوت کنیم.

پناهپوری گفت:بدون شک از ظرفیت همه قشقایی در جلسات بعد استفاده خواهد شد.

خسرو پناهی از دیگر چهره های قشقایی زبان در این همایش گفت:در طول ۷ سال گذشته شاهد اعتلای نام گچساران و باشت در بخش‌های مختلف در کشور بوده‌ایم.

وی افزود: در طول این ۷ سال شاهد توسعه راه‌های  شهرستان و افزایش ضریب امنیت جاده‌ها بوده ایم.با وجود تمام مشکلات در کشور طرح‌های عمرانی در سدسازی، ورزش، زیرساخت ها، بافت فرسوده و … برقرار بوده است.

وی تصریح کرد: جناب تاجگردون،مردم قشقایی در دوره گذشته از برادر خود گذشتند و نام شما را نوشتند تا مرهمی برزخم‌های قشقایی باشید.

وی عنوان کرد: متاسفانه گره‌ها برا قشقایی کور باقی مانده و خواستار گشایس این گره‌ها از سوی شما هستیم.

پناهی گفت: برخی بزرگانی از این ایل بخاطر حمایت از شما و عدم برآورده شدن خواسته ها به چالش کشیده شده‌اند.

وی ادامه داد: گرچه برخی خواسته‌های ایل قشقایی و جوانان توجه داده شده اما سطح انتظارات از شما بیشتر است.

پناهی افزود: بیکاری در شهرستان بیداد می کند که سهم جوانان قشقایی در استخدام ها بسیار ناچیز است.مانع مهاجرت نخبگان قشقایی ها از شهرستان شوید.

وی افزود: اکثر مسئولیت های نفت گچساران پیشتر زمانی در دست قشقایی‌ها بود اما به چه جرمی حقوق قشقایی‌ها در صنعت نفت پایمال می شود؟

پناهی گفته این جماعت قشقایی چیزی جز حقوق خود و رفع تبعیض خواستار نیستاحترام ایل قشقایی می بایست محفوظ بماند.

پناهی تاکید کرد: شما میرشکار این دبار بوده و چه خوب است که میرشکار از گوشت شکار خود به دوستان هم دهد که سهم قشقایی ها تنها بوی کباب نباشد؛ امیدوارم همچنان میرشکار گچساران و باشت بمانید.