به گزارش خبرآوران ساعتی پیش و در محور گچساران به دیلم خودروی شوتی پژو ۴۰۵ حامل گردو با دو خودروی سمند و پراید تصادف کرد. به گفته شاهدان عینی سرعت زیاد خودروی شوتی حامل بار گردو باعث بروز این تصادف شدید با خودروی سمند و پراید شده است. این تصادف ۴ نفر کشته و یک نفر زخمی […]

به گزارش خبرآوران ساعتی پیش و در محور گچساران به دیلم خودروی شوتی پژو ۴۰۵ حامل گردو با دو خودروی سمند و پراید تصادف کرد.

به گفته شاهدان عینی سرعت زیاد خودروی شوتی حامل بار گردو باعث بروز این تصادف شدید با خودروی سمند و پراید شده است.

این تصادف ۴ نفر کشته و یک نفر زخمی داده است.