دکتر سید یعقوب زراعت کیش به عنوان مشاور عالی فرهنگی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی” ایران انتصاب شد. به گزارش خبرآوران دکتر زراعت کیش، استاد دانشگاهای تهران از چهره های ملی آکادمیک حوزه اقتصاد و فرهنگ است که سوابق موفق ایشان در حوزه های ورزش و فرهنگ و سایر زمینه ها یکی از دلایل این انتصاب […]

دکتر سید یعقوب زراعت کیش به عنوان مشاور عالی فرهنگی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی” ایران انتصاب شد.

به گزارش خبرآوران دکتر زراعت کیش، استاد دانشگاهای تهران از چهره های ملی آکادمیک حوزه اقتصاد و فرهنگ است که سوابق موفق ایشان در حوزه های ورزش و فرهنگ و سایر زمینه ها یکی از دلایل این انتصاب اعلام شده است.

دکتر زراعت کیش در زمینه مسایل محیط زیستی و مسایل روز اقتصادی مثل پولشویی و‌ بودجه بندی و مسایل مربوط به بهبود وضعیت تولید و اشتغال ارائه دهنده مشاوره به سازمانهای مختلف و وزراتخانه ها در ادوار مختلف میباشند.

گفتنی است،  به علت استقبال و دعوت نخبگان و فرهیختگان و جوانان صاحبنظران شهرستانهای گچساران و باشت احتمال حضور پرقدرت دکتر زراعت کیش در انتخابات گچساران وجود دارد