به گزارش خبرآوران ساعتی پیش کارگران معترض سد چم‌شیر که یک‌سال است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند؛ تجمع خود را به دفتر نماینده گچساران ک باشت کشانده و خواستار رسیدگی فوری تاج‌گردون به حل این مشکل شدند.       کارگران سد چم‌شیر گچساران قبل از تجمع‌شان مقابل دفتر تاج‌گردون با ارسال نامه‌ای به […]

به گزارش خبرآوران ساعتی پیش کارگران معترض سد چم‌شیر که یک‌سال است حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده‌اند؛ تجمع خود را به دفتر نماینده گچساران ک باشت کشانده و خواستار رسیدگی فوری تاج‌گردون به حل این مشکل شدند.

 

 

 

کارگران سد چم‌شیر گچساران قبل از تجمع‌شان مقابل دفتر تاج‌گردون با ارسال نامه‌ای به خبرآوران که خطاب به تاج‌گردون بوده؛ خواستار برطرف شدن این مشکل یک‌ساله شده‌اند.