به گزارش خبرآوران صیج امروز براثر سانحه و۸گاه خودروی سمند و بنزن ۱۰تن یک نفر جان خود را از دست داد. در ین سانحه که در منطقه شلال‌دان باشت روی داد راننده خودروی سمند به دلیل جراحات وارده جان خور را از دسن داد.

به گزارش خبرآوران صیج امروز براثر سانحه و۸گاه خودروی سمند و بنزن ۱۰تن یک نفر جان خود را از دست داد.

در ین سانحه که در منطقه شلال‌دان باشت روی داد راننده خودروی سمند به دلیل جراحات وارده جان خور را از دسن داد.