به گزارش خبرآوران رضا غریب‌پور در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه گچساران گفته که ۹۱ درصد مردم کارهای قضایی خود را به صورت ابلاغ الکترونیک انجام می‌دهند. رئیس دادگستری گچساران می‌گوید ۱۹ هزار و ۲۰۰ پرونده ورودی دادسراهای گچساران بوده که ۱۹ هزار و ۵۰۰ پرونده خارج شده است. او با بیان اینکه آمار کلی حوزه قضایی […]

به گزارش خبرآوران رضا غریب‌پور در نشستی با خبرنگاران و اصحاب رسانه گچساران گفته که ۹۱ درصد مردم کارهای قضایی خود را به صورت ابلاغ الکترونیک انجام می‌دهند.

رئیس دادگستری گچساران می‌گوید ۱۹ هزار و ۲۰۰ پرونده ورودی دادسراهای گچساران بوده که ۱۹ هزار و ۵۰۰ پرونده خارج شده است.

او با بیان اینکه آمار کلی حوزه قضایی گچساران مثبت است؛ می‌گوید قتل عمدی در گچساران کاهش ۱۷ درصدی داشته  غریب‌پور همچنین تصریح کرده که نزاع دسته‌جمعی ۷۱ درصد کاهش یافته است و گفته سختگیری نسبت به کسانی که می‌خواهند در حوزه جرایم خشن وارد شوند سبب کاهش این جرایم در گچساران شده است.

غریب‌پور تصریح می‌کند که در حوزه جرایم مواد مخدر ۳۳۸ ورودی پرونده داشتیم که در سال گذشته ۲۶۱ پرونده بوده است.

رئیس دادگستری گچساران می‌گوید در سال ۹۷ توهین ۳۳ و تهدید ۳۶ درصد نسبت به سال ۹۶ کاهش داشته است.