طلاق در گچساران ۸ درصد افزایش یافته این را دادگستری گچساران طی انتشار آماری به خبرنگاران اعلام کرده است. رضا غریب‌پور و امیرحمزه بازیار در نشستی با خبرنگاران گچسارانی به سئولات آنها پاسخ دادند. براساس آمار منتشر شده و اظهارات رئیس دادگستری گچساران طلاق در گچساران در سال ۹۶ تعداد ۳۳۸ واقعه بود که این […]

طلاق در گچساران ۸ درصد افزایش یافته این را دادگستری گچساران طی انتشار آماری به خبرنگاران اعلام کرده است.

رضا غریب‌پور و امیرحمزه بازیار در نشستی با خبرنگاران گچسارانی به سئولات آنها پاسخ دادند.

براساس آمار منتشر شده و اظهارات رئیس دادگستری گچساران طلاق در گچساران در سال ۹۶ تعداد ۳۳۸ واقعه بود که این آمار در سال ۹۷ به ۳۶۶ واقعه افزایش یافته است.