به گزارش خبرآوران رئیس دادگستری گچساران می‌گوید خود مجلس می‌گوید توهین و تهمت قابل گذشت است، مجلس تاکید کرده وقتی در مورد دونفر توهین یا تهمت زده می‌شود تا شاکی خصوص وجود نداشته باشد هیچ‌کس حق ورود به این موضوع را ندارد. در نشست خبری دادستان و رئیس دادگستری گچساران یکی از خبرنگاران از آنها […]

به گزارش خبرآوران رئیس دادگستری گچساران می‌گوید خود مجلس می‌گوید توهین و تهمت قابل گذشت است، مجلس تاکید کرده وقتی در مورد دونفر توهین یا تهمت زده می‌شود تا شاکی خصوص وجود نداشته باشد هیچ‌کس حق ورود به این موضوع را ندارد.

در نشست خبری دادستان و رئیس دادگستری گچساران یکی از خبرنگاران از آنها پرسید که ماجرای درخواست تاج‌گردون در خصوص فایل صوتی منتسب به رئیس شورای شهر دوگنبدان و شهروند گچسارانی به کجا رسیده است.

غلامرضا تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت طی نامه‌ای از دادستان گچساران خواسته بود تا ماجرای انتشار فایل صوتی زننده منتسب به رئیس شورای شهر دوگنبدان و یک شهروند گچسارانی را پیگیری کند.

رضا غریب‌پور تصریح می‌کند تا شاکی خصوصی در این پرونده وجود نداشته باشد ما به آن ورود نمی‌کنیم اگرچه برای آن پرونده تشکیل داده‌ایم.

دادستان گچساران هم گفته از دو نفر درگیر این فایل صوتی زننده خواسته‌ایم تا در صورت داشتن شکایت اقدامات لازم را انجام بدهند.

بازیار گفته رئیس شورای شهر دوگنبدان و فرد مقابل وی  فایل صوتی منتسب به خود را  تکذیب کرده‌اند، فایل صوتی نیز مستند نیست زیرا امکان تقلید صدا وجود دارد.

او  گفته ممکن است حتی صدای من دادستان را هم تقلید کنند؛ بازیار اما گفته در خصوص انتشار این فایل صوتی در فضای مجازی تشکیل پرونده شده است.

کوروش رضایی