کانال ضدانقلاب و معاند آمدنیوز به تاج‌گردون حمله کرده و او را مرد هزارچهره مجلس خوانده است. آمدنیوز مدعی شده است که تاج‌گردون سعی در جذب حامیان مالی برای انتخابات دارد. حالا دایره منتقدان تاج‌گردون فراتر از گچساران و کشور رفته و آمدنیوز که چهره‌ای از یک رسانه ضد انقلاب به شمار می‌رود نیز از […]

کانال ضدانقلاب و معاند آمدنیوز به تاج‌گردون حمله کرده و او را مرد هزارچهره مجلس خوانده است.

آمدنیوز مدعی شده است که تاج‌گردون سعی در جذب حامیان مالی برای انتخابات دارد.

حالا دایره منتقدان تاج‌گردون فراتر از گچساران و کشور رفته و آمدنیوز که چهره‌ای از یک رسانه ضد انقلاب به شمار می‌رود نیز از به او حمله کرده است.