مدیرعامل شرکت نفت گچساران گفت:مشکل رانندگان خودروهای سبک استیجاری شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران در حال بررسی است. براساس این گزارش در پی نگرانی تعدادی از رانندگان خودروهای سبک استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مهندس صیدالی مدیرعامل این شرکت باتشکیل جلسه با مدیران و روسای ادارات مربوطه و همچنین کارشناسان امور حقوقی […]

مدیرعامل شرکت نفت گچساران گفت:مشکل رانندگان خودروهای سبک استیجاری شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران در حال بررسی است.

براساس این گزارش در پی نگرانی تعدادی از رانندگان خودروهای سبک استیجاری شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مهندس صیدالی مدیرعامل این شرکت باتشکیل جلسه با مدیران و روسای ادارات مربوطه و همچنین کارشناسان امور حقوقی و قراردادها و کمیسیون مناقصات و همچنین برخی از رانندگان معترض نسبت به رفع مشکل این قشر زحمتکش اقدام نمود.

صیدالی افزود: با اشاره به اینکه یکی از تعهدات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران پیگیری وحل مطالبات کارکنان و کارگران تحت پوشش خود میباشد افزود حتی الامکان برای رفع مشکلات این دسته از کارکنان تمام تلاش خودرا بکار خواهیم گرفت.

صیدالی گفت : در رابطه با حق و حقوق خودروهای استیجاری طرف قرارداد ما پیمانکار خودروهای استیجاری بوده و ما براساس نیاز به خودروهای استیجاری و انجام مناقصه با پیمانکار قرارداد بسته ایم نه با رانندگان ، ولی باتوجه به اهمیت کار این قشر زحمتکش و نوع کار آنها که با جان کارکنان این شرکت در ارتباطند با تشکیل کمیته تخصصی از ترابری نفت، امور قراردادها و کمیسیون مناقصات نسبت به رفع مشکل این دسته از همکاران اقدام نمودیم.

وی ادامه داد: افزایش سالیانه قرادادهای خودروهای استیجاری در سال ۹۸ اعمال شده وجای هیچگونه نگرانی نیست. ایشان در پایان افزود رانندگان به همراه خودروهای استیجاری خود هم اکنون محل کار حاضر و درحال انجام وظیفه هستند.