فرماندار گچساران گفته وضیت بازار گچساران اضطراری است چون نظارت و کنترل خوبی بر بازار گچساران صورت نمی گیرد و ما مجبور شده ایم به این قضیه ورود کنیم. علی خوان که چندماهی می‌شود جانشین عبدالرحیم رحیمی شده می‌گوید قرار نیست ما مردم را فراموش و رها کنیم و هر وقت فریاد زدند و دادشان […]

فرماندار گچساران گفته وضیت بازار گچساران اضطراری است چون نظارت و کنترل خوبی بر بازار گچساران صورت نمی گیرد و ما مجبور شده ایم به این قضیه ورود کنیم.
علی خوان که چندماهی می‌شود جانشین عبدالرحیم رحیمی شده می‌گوید قرار نیست ما مردم را فراموش و رها کنیم و هر وقت فریاد زدند و دادشان درآمد، ما وارد عمل شویم و بر بازار نظارت و بازرسی انجام دهیم.
او تاکید کرده ما بایداز حقوق و منافع مردم دفاع کنیم.کاسه صبر ما از وضعیت بازار گچساران لبریز شده است.
فرماندار گچساران پرسیده چطور می شود بهبهان آنطرف تر از ماست در حالی که هزینه حمل و نقل بیشتری پرداخت می کنند ولی قیمت ها اجناس این شهر پایین تر گچساران است.
خوان پایه گفته ما اینجا نشسته ایم که مدافع حقوق مردم باشیم و باید واقعیت ها را بگویم و نباید بگویم همه چیز گل و بلبل است و در این خصوص نباید دست روی دست گذاشت.
او گفته دام جهت کشتار از استان گچساران به استان فارس برده می شود و جالب اینجاست که قیمت گوشت قرمز در شیراز ارزانتر از گچساران است.
فرماندارگچساران پرسیده  که چطور می شود که قیمت میوه و تره بار در گچساران نسبت به سایر شهرستان های گرانتر باشد بطوریکه قیمت میوه گیلاس در گچساران ۳ برابر شهرستان های مجاور است.

او گریزی به وضعیت نان هم زد و گفت کیفیت نان و همچنین وزن چانه خمیر در شهرستان مناسب نیست.
فرماندار گفت که پس اجازه ندهید و نگذارید مردم در تامین مایحتاج اولیه خود با مشکل روبرو شوند.
خوان‌پایه معتقد است که در بازار گچساران هرکس جنس خود را به هر نرخی که دوست دارد، می فروشد که باید دراین راستا نظارت، بازرسی و کنترل ها شدت بگیرد و با متخلفان بشدت برخورد شود.