مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب گردید. به گزارش خبرآوران طی حکمی از سوی مهندس اشرف‌زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان(پترول) مسعود شفیعی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است. پیشتر جمشید مبارکی در این جایگاه قرار داشت. شفیعی از نیروهای جوان صنعت نفت می‌باشد، اصالتاً بهبهانی بوده و پیش از این مدیرعامل […]

مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب گردید.

به گزارش خبرآوران طی حکمی از سوی مهندس اشرف‌زاده مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان(پترول) مسعود شفیعی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی گچساران منصوب شده است.

پیشتر جمشید مبارکی در این جایگاه قرار داشت.

شفیعی از نیروهای جوان صنعت نفت می‌باشد، اصالتاً بهبهانی بوده و پیش از این مدیرعامل پتروشیمی ایلام بوده است.