به گزارش خبرآوران فرمانده انتظامی شهرستان گچساران سرهنگ سید محمد موسوی در پیامی انتخاب دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان گچساران را به عنوانه قاضی نمونه در سال ۹۸ از طرف ریاست محترم قوه قضایه تبریک گفت. سرهنگ موسوی با اعلام این خبر بیان داشت که دادستان محترم عمومی و انقلاب گچساران جناب آقای امیر […]

به گزارش خبرآوران فرمانده انتظامی شهرستان گچساران سرهنگ سید محمد موسوی در پیامی انتخاب دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان گچساران را به عنوانه قاضی نمونه در سال ۹۸ از طرف ریاست محترم قوه قضایه تبریک گفت.
سرهنگ موسوی با اعلام این خبر بیان داشت که دادستان محترم عمومی و انقلاب گچساران جناب آقای امیر حمزه بازیار به عنوان پر فضیلت قاضی نمونه در سال ۹۸ از طرف ریاست محترم قوه ی قضایه انتخاب شد.
موسوی با اشاره به اینکه در بین قضات دستگاه قضایی دادستان این شهرستان به عنوان قاضی نمونه انتخاب شده این مقام قضایی از خدمات دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گچساران و تبریک به مناسبت انتخاب وی به عنوان قاضی نمونه تصریح گردید امید است در ظل توجهات حضرت عصر بر توفیقاتشان افزوده شود.