لطف‌الله موسوی شهردار باشت طی پیامی روز پزشک را تبریک گفته است، او نوشته: اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی. اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی (شادروان دکتر قریب) پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف […]

لطف‌الله موسوی شهردار باشت طی پیامی روز پزشک را تبریک گفته است، او نوشته:

اگر پزشک هستی دیگر متعلق به خودت نیستی. اگر متعلق به خودت هستی دیگر پزشک نیستی (شادروان دکتر قریب)

پزشکان ضامن سلامت جامعه ، امنیـت روحی بیماران و فرشتگان نجاتی هستند
که درد جسم را با روح بلندشان در سایه لطف الهی التیام می بخشند

با دلی آکنده از احترام و سپاس، فرا رسیدن یکم شهریورماه، سالروز دانشمند بزرگ
و طبیب برجسته نامدار ایرانی، شیخ‌الرئیس ابو علی سینا که به شایستگی روز
پزشک نام گذاری شده است این روز را به جامعه پزشکی وتمامی پزشکان متعهد کشور واستان بالخص پزشکان عزیزدیارم باشت باوی صمیمانه تبریک عرض می‌نماییم ضمن تشکر فراوان از تعهد واخلاصتان امیدواریم ستاره‌ی زندگی و
اختر دانشتان، پیوسته ایام بر دل بیماران بتابدوهمواره دعای بندگان بدرقه راه شما عزیزان باشد وانتظار میرود مردم این دیار را فراموش نکرده وبا توجه به نیاز مردم حداقل یک یا دو روزی در هفته به طبابت این مردم در شهرستان باشت بپردازید
من الله توفیق
خادم همه عزیزان
لطف اله موسوی شهردار باشت