به گزارش خبرآوران ساعت ۱۶و۵۰ دقیقه امروز یک دستگاه پژو۴۰۵ در جاده ترانزیتی شیراز ـ گچساران(منطقه شلال دون باشت)واژگون و دچار آتش سوزی شد. بنا به این گزارش متاسفانه راننده این خودرو در شعله های آتش سوخت و قابل شناسایی نیست. پلاک این خودرو به مشخصات پژو۴۰۵ نقره‌ای  ۵۴-۱۷۹ ایران۶۴ است.

به گزارش خبرآوران ساعت ۱۶و۵۰ دقیقه امروز یک دستگاه پژو۴۰۵ یک فوتی در واژگونی پژو ۴۰۵ درمنطقه شلالدوندر جاده ترانزیتی شیراز ـ گچساران(منطقه شلال دون باشت)واژگون و دچار آتش سوزی شد.

بنا به این گزارش متاسفانه راننده این خودرو در شعله های آتش سوخت و قابل شناسایی نیست.

پلاک این خودرو به مشخصات پژو۴۰۵ نقره‌ای  ۵۴-۱۷۹ ایران۶۴ است.