یک دستگاه خودروی سمند در محله رزمندگان توسط فرد یا افراد ناشناس به آتش کشیده شد. به گزارش خبرآوران یک دستگاه خودروی سواری سمند در محله رزمندگان توسط فرد یا افراد ناشناس به آتش کشیده شد. در این آتش‌سوزی به دلیل خالی بودن خودرو آسیب جانی به کسی وارد نشد اما خودروی سمند در آتش […]

یک دستگاه خودروی سمند در محله رزمندگان توسط فرد یا افراد ناشناس به آتش کشیده شد.

به گزارش خبرآوران یک دستگاه خودروی سواری سمند در محله رزمندگان توسط فرد یا افراد ناشناس به آتش کشیده شد.

در این آتش‌سوزی به دلیل خالی بودن خودرو آسیب جانی به کسی وارد نشد اما خودروی سمند در آتش سوخت.