بزرگان طایفه بابکان از ایل بزرگ بویراحمد گرمسیر گچساران به نشست اخیر تاج‌گردون با چند جوان بابکانی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرآوران بزرگان طایفه بابکانی در گچساران پس از آنکه تاج‌گردون روز گذشته با تعدادی معدودی از جوانان این ایل نشستی برگزار کرد باهمراهی اردلان زینل‌زاده در مراسمات عزاداری ماه محرم در سربیشه و […]

بزرگان طایفه بابکان از ایل بزرگ بویراحمد گرمسیر گچساران به نشست اخیر تاج‌گردون با چند جوان بابکانی واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرآوران بزرگان طایفه بابکانی در گچساران پس از آنکه تاج‌گردون روز گذشته با تعدادی معدودی از جوانان این ایل نشستی برگزار کرد باهمراهی اردلان زینل‌زاده در مراسمات عزاداری ماه محرم در سربیشه و گچساران اعلام کردند که حوزه بویراحمد گرمسیر یکدست و متحد با شهردار سابق دوگنبدان هستند.

یکی بزرگان بابکانی‌ به خبرآوران تاکید کرد که دیروز تعداد معدودی از جوانان باباکان با آقای تاجگردون جلسه ای داشتند که در جواب ان خانواده های همان افراد و بزرگان را باباکان امروز دوش به دوش آقای زینل زاده در مراسم روز عاشورا حضور پیدا کردن تا بگویند به هیچ قیمتی بزرگان بابا کان از حمایت آقای زینل زاده دست بر نمیدارند.