سردار احمد خورشیدی‌آزاد تئوریسین و  از چهره‌های سیاسی گچساران به تازگی مطلبی جنجالی منتشر کرده و در آن از رد صلاحیت تاج‌گردون در گچساران و استان کهگیلویه و بویراحمد گفته. به گزارش خبرآوران احمد خورشیدی آزاد نخستین جمله مطلبش را با طعنه به تاج‌گردون اینگونه نوشته چطوری جناب دستپخت شورای نگهبان؟؟؟ او ادامه داده که غلامرضا […]

سردار احمد خورشیدی‌آزاد تئوریسین و  از چهره‌های سیاسی گچساران به تازگی مطلبی جنجالی منتشر کرده و در آن از رد صلاحیت تاج‌گردون در گچساران و استان کهگیلویه و بویراحمد گفته.

به گزارش خبرآوران احمد خورشیدی آزاد نخستین جمله مطلبش را با طعنه به تاج‌گردون اینگونه نوشته چطوری جناب دستپخت شورای نگهبان؟؟؟

او ادامه داده که غلامرضا تاج‌گردون نماینده گچساران و باشت که توسط شورای نگهبان شهرستان و استان‌ رد صلاحیت شده  و توسط شورای نگهبان مرکز تایید می‌شود اعلام کرده این‌ مجلس دستپخت شورای نگهبان است ، واقعا که به سنگ‌پای قزوین گفته زکی، چشم اون سردار و این آیت‌الله روشن – با این یک قلم‌جنس اگر بچه‌های انقلابی منطقه کمونیست هم بشوند بر آنها حرجی نیست‌.
احمد‌خورشیدی آزاد