فرماندار اسبق گچساران به خبرآوران گفته افرادی که در شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گچساران عضو شده‌اند در این ۸ سال کجا بوده‌اند. سیداکبر علیزاده از چهره‌های اصولگرا در گچساران که طی سال‌های نمایندگی سیدقدرت‌الله حسینی فرماندار این شهرستان نیز بوده در گفت‌وگو با خبرآوران به انتخابات شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گچساران […]

فرماندار اسبق گچساران به خبرآوران گفته افرادی که در شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گچساران عضو شده‌اند در این ۸ سال کجا بوده‌اند.

سیداکبر علیزاده از چهره‌های اصولگرا در گچساران که طی سال‌های نمایندگی سیدقدرت‌الله حسینی فرماندار این شهرستان نیز بوده در گفت‌وگو با خبرآوران به انتخابات شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت گچساران اشاره کرده و انتقادات زیادی به آن وارد کرده او گفته:

بنام خدا
به بهانه ی تشکیل شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت  در گچساران و باشت
احزاب در جامعه با توجه به فلسفه وجودیشان طبق اساسنامه ای متولد میشوند. عده ای از افراد که دارای عقیده و ارمان یکسان و مشابه ای هستند گرد هم می آیند تا جامعه را از وضع موجود به کمال و سعادت و وضعیت مطلوب تغییر دهند و در چارچوب خاص اکثریت نقش نظارتی در عرصه قدرت و مشارکت مردم و فعال سازی وضعیت موجود را بازی میکنند که در دنیای غرب این احزاب بصورت تمام وفت این فلسفه را دنبال دنیال می کنند.

در فصلی نقش نظارتی و مطالبه گری حقوق افراد جامعه را ایفا می کنند و در فصل انتخابات بر اساس یک رقابت عقلانی برای دست یابی به قدرت از ظرفیت وجود خود در جامعه استفاده مینمایند ، گرچه برای انها مهم نیست که حاکمیت در دست مصلحان باشد یا در دست فاسدان ، ولی برای رسیدن به ان در طول یک دوره اتخاباتی از اموزش و تربیت نیروی انسانی و هدایت افراد جامعه به سمت اهداف خویش بهره میجویند . در تحزب اسلامی قاعدتا می بایست احزاب با اموزش و تربیت و تهذیب در صدد اصلاح جامعه از طریق معنویت و هدایت به خیر و نیکی باشند و از طرفی یک سازگاری عقلانی بین توده مردم نظام سیاسی ایجاد کنند و در نهایت در انتخابات افرادی را در خور این اهداف انتخاب نمایند . در کشور ما احزاب مثل کارگاها ، کارگران فصلی عده ای را جمع میکنند تا با تشکیل جلساتی در ایام قریب به انتخابات بتوانند نظر مردم را به کاندیدای مورد نظر خود جلب کنند . اگر برنده انتخابات شدند عده ای در تهران به قدرت برسند و دیگران هم به واژه پیروزی دل خوش کنند و اگر شکست بخورند همدیگر را رها کنند و داغ ننگ آن برچهره طبقات پایین جامعه یک دوره چهار ساله بنشیند و شاید از بازتاب صدای ان تشکیلات افرادی هم غنیمتی بگیرند . من وقتی در اسامی و اعضای شوارای حزب عدالت و توسعه توجه کردم دیدم ۱۵ نفر که هرکدام آرمانی و آرزویی مفاوت از دیگری دارند دوره هم جمع شده اند ، افرادی که هرکس مهرآوه ای دارند و کاندیدای خود را برای مجلس آینده انتخاب کرده اند و در حال فعالیت هستند و بعداز خروج از جلسه در فضای مجازی و حقیقی برای کاندیدای خود مطلب میزنند و تبلیغ میکنند . هر چه در احوال این ۱۵ نفر نگاه کردم که ببینم در انتخابات ریاست جمهوری آیا قابل جمع هستند به نتیجه ای نرسیدم . هر حزبی اساس نامه ای دارد که اعضای حزب میبایست به آن عقیده داشته و براساس آن عمل کنند ، هرچند که از نظر فردی راضی نباشند . این انتقاد شدید به اینگونه احزاب وارد است که این هشت سال کجا بودند که ما در تحریم حاکمان این استان بودیم و حتی از کوچکترین حقوق شهروندی برخوردار نبودیم ، این احزاب کجا بودند وقتی درب خانه ما را تیر باران میکردند و خودرو مارا آتش میزدند و مارا کتک و جانباز مارا به جرم انتقاد سنگ باران کردند و برادران مارا به جرم تشابه فامیلی اخراج مینمودند و در صورت حارسان نفت مارا سیلی میزدند و راه اتشغال آنها میشدند.کجا بودند آنها که فریاد عدالت خواهی سر ندادند و در مقابل این همه بی عدالتی فریاد نزدند . به تهران نشینان و یاسوج نشینان بگویید اگر برای این چند روز است باشد ما هستیم . ما همیشه هستیم ، نیاز به اینگونه احزاب فصلی نیست.