به گزارش خبرآوران  سرهنک سیدمحمد موسوی ظهر امروز در بخش انتهایی سخنانش پیش از نماز جمعه گچساران به انتخابات اسفندماه امسال مجلس شورای اسلامی در حوزه گچساران گریزی زد و گفت: هیچ کاندیدای در ذهن خود نپروراند که بتواند از نیروی انتظامی به عنولن یک پل برای رسیدن به مطامع خود استفاده کند.

به گزارش خبرآوران  سرهنک سیدمحمد موسوی ظهر امروز در بخش انتهایی سخنانش پیش از نماز جمعه گچساران به انتخابات اسفندماه امسال مجلس شورای اسلامی در حوزه گچساران گریزی زد و گفت: هیچ کاندیدای در ذهن خود نپروراند که بتواند از نیروی انتظامی به عنولن یک پل برای رسیدن به مطامع خود استفاده کند.