یک جوان گچسارانی فعال در فضای مجازی و حوزه انتخابات این شهرستان یادداشتی کوتاه نوشته که در آن با حمله به تاج‌گردون از او خواسته پاسخگوی سوالی که مطرح کرده باشد. اصغر اسلامی طی این یادداشت که برای ارسال کرده نوشته: شنیده‌ها حاکی از آن است که در اقدامی قابل تامل جریان حاکم بر گچساران […]

یک جوان گچسارانی فعال در فضای مجازی و حوزه انتخابات این شهرستان یادداشتی کوتاه نوشته که در آن با حمله به تاج‌گردون از او خواسته پاسخگوی سوالی که مطرح کرده باشد.

اصغر اسلامی طی این یادداشت که برای ارسال کرده نوشته:

شنیده‌ها حاکی از آن است که در اقدامی قابل تامل جریان حاکم بر گچساران قصد جذب ۸۰۰ نفر نیرو برای پتروشیمی گچساران را دارد، این در حالی است که جناب نماینده مرداد ماه امسال فرمودند پتروشیمی سودی به حال مردم گچساران نداشته و ندارد، جدا از اینکه جنابشان خود باید پاسخگو باشند چرا ۷ سال بر قبری گریستند که مرده‌ای درآن نبود،و جالب‌تر آنکه درست در زمان تبلیغات سعی بر جذب در این مجموعه را دارد! هرعقل سلیمی با کمی تامل به این مهم پی خواهد برد افراد جذب شده بعد از انتخابات آینده به بهانه‌های واهی از کار بیکار می‌شوند.

و در پایان باید جناب نماینده پاسخگو باشند که چرا تیر اخر خود را به قلب بیکاری و فقر در زمانی شلیک نکرد که جوانان دیارم از فقر و افسردگی دست به خودکشی می‌زدند و در خوشبینانه‌ترین حالت به اعتیاد و خلاف روی می‌اوردند؟؟

همشری‌های عزیز مراقب پیراهن عثمان‌های این روزها باشید ،این جماعت همان توزردهای دیروز هستند و من همچنان با این سوال حیرانم ،جناب آقای تاجگردون نماینده ی محترم قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را.