یک جوان‌ و فعال سیاسی از نشست‌های اخیر تاج‌گردون با برخی از طوایف انتقاد کرده و آن را تبلیغات زودهنگام خوانده مهدی رمضانی نوشته: چه معنی دارد یک نفر زودتر از موعد قانونی شروع به تبلیغات کرده و میتینگ راه بیندازد؟ بدتر از آن تمام مدیران دولتی هم همراهیش کنند؟ اگر جمهوری اسلامی و شورای […]

یک جوان‌ و فعال سیاسی از نشست‌های اخیر تاج‌گردون با برخی از طوایف انتقاد کرده و آن را تبلیغات زودهنگام خوانده مهدی رمضانی نوشته:

چه معنی دارد یک نفر زودتر از موعد قانونی شروع به تبلیغات کرده و میتینگ راه بیندازد؟

بدتر از آن تمام مدیران دولتی هم همراهیش کنند؟

اگر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان نگاه ویژه به این آقا ندارد چرا برخورد نمیشود؟

علنا میگوید کاندیدا هستم!خط و نشان میکشد و با زبان قلدری صحبت میکند؟

براستی چه نهادی باید به این تخلفات آشکار رسیدگی کند؟؟

این نهادها که مجری قانون هستند کجا تشریف دارند؟ دوتا تار موی بیرون زده خانمها خطرناکتر است یا این بی قانونی های آشکار؟

گاه دیده می سود یک جوانی در استوری یا پست مجازی اعتراض دارد تذکر گرفته توبیخ می شود چرا به این موضاعات ضد قانون کسی رسیدگی نمیکند؟

الان چند هفته بوده این آقا یک هئیت همراه از مسئولین و لیدرهایش تشکیل داده و کوچه به کوچه با زبان تهدید میتینگ برگزار میکند.

دوران این شارلاتان بازیهای تفنگ چین و تفنگ به دست گذشت.

پدران ما جلوی شاه ایستادند که یک مباشر زاده اینگونه ما را تهدید کند؟

ولله عدم رسیدگی به این موضوع خیانت به امام و شهداست.

این چه رانتی است که این آقا دارد؟چه فکر میکند که از برنو صحبت میکند ؟آقاجان مگر این جماعتِ رقیب ،دشمن شما هستند؟یک صندلی مجلس برای شمااا این عربده کشیها چیست؟