تا ۴۸ ساعت دیگر خروجی ۴ جلسه وحدت اصولگرایان گچساران و باشت اعلام می‌شود که طی آن اسامی کاندیداهای این جبهه اعلام می‌شود. به گزارش خبرآوران برابر اظهارات حاج سیدقدرت الله بیعت اصل و بدنبال نشسست‌های بعمل امده به پیشنهاد او در راستای وحدت اصولگرایان شهرستان‌های گچساران و باشت و با توجه به چهار جلسه بحث […]

تا ۴۸ ساعت دیگر خروجی ۴ جلسه وحدت اصولگرایان گچساران و باشت اعلام می‌شود که طی آن اسامی کاندیداهای این جبهه اعلام می‌شود.

به گزارش خبرآوران برابر اظهارات حاج سیدقدرت الله بیعت اصل و بدنبال نشسست‌های بعمل امده به پیشنهاد او در راستای وحدت اصولگرایان شهرستان‌های گچساران و باشت و با توجه به چهار جلسه بحث و گفت‌وگو توسط شورای راهبردی ظرف ۴۸ ساعت آینده جمع‌ بندی و نتیجه نهائی اعلام می‌شود.