اطلاعیه : حضور مردم شریف و انقلابی شهرستان گچساران. روزهایی در تاریخ انقلاب اسلامی از برجستگی و عظمت خاصی برخوردارند که در فرآیند شکل گیری و استمرار و ثبات این تحول شگرف نقش اساسی دارند که ۱۳ آبانماه یکی از بزرگترین و مهمترین آنهاست. در شرایط حاضر که کشور ما مورد بیرحمانه ترین تحریمهای استکباری […]

اطلاعیه : حضور مردم شریف و انقلابی شهرستان گچساران. روزهایی در تاریخ انقلاب اسلامی از برجستگی و عظمت خاصی برخوردارند که در فرآیند شکل گیری و استمرار و ثبات این تحول شگرف نقش اساسی دارند که ۱۳ آبانماه یکی از بزرگترین و مهمترین آنهاست. در شرایط حاضر که کشور ما مورد بیرحمانه ترین تحریمهای استکباری واقع شده و مردم به تبعیت از رهبری نظام و در راستای تداوم آرمانهای انقلاب همگام و هماهنگ مقاومت و بصیرت را برای عبور سرافرازانه از این مرحله انتخاب نموده اند گرامیداشت ۱۳ آبانها بیش از همیشه یک وظیفه است که با حضور خود و همراه با فرهنگیان آگاه و دانش آموزان عزیز و نیروهای انقلابی در راهپیمایی تجدید عهد با مجاهدان مبارزه با استکبار جهانی و هماهنگ با سراسر کشور مشارکت نماییم . وعده :روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح از مسجد شهیدان تا گلزار شهدای گمنام سخنران مراسم : دکتر حکمتیان فرمانده تیپ ۴۸ فتح استان. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گچساران