یدالله مرادی فعال سیاسی و فرهنگی گچساران طی یادداشتی در خصوص اهمیت ۱۳ آبان نوشته: بسمه تعالی مفاهیم و مظاهری از استکبار (بمناسبت ۱۳ آبان ماه ۹۸-روز ملی مبارزه با استکبار جهانی) «استکبار یک تعبیرقرآنی است یعنی آن کسانی وآن دولتی که قصد دخالت در امورات آنها و ملتهای دیگری زا»دارد، در همه کارهای آنها […]

یدالله مرادی فعال سیاسی و فرهنگی گچساران طی یادداشتی در خصوص اهمیت ۱۳ آبان نوشته:

بسمه تعالی
مفاهیم و مظاهری از استکبار
(بمناسبت ۱۳ آبان ماه ۹۸-روز ملی مبارزه با استکبار جهانی)
«استکبار یک تعبیرقرآنی است یعنی آن کسانی وآن دولتی که قصد دخالت در امورات آنها و ملتهای دیگری زا»دارد، در همه کارهای آنها مداخله می کند و برای حفظ منافع خود ، خود را آزاد می داند ،حق تحمیل بر ملت ها را برای خود قائل است .(امام خامنه ای ۱۶/۲/۸۷)
۱۳ آبان ماه به عنوان یک نماد و تابلوئی ازیک مبارزه دائمی ، تاریخی ،هویتی و فکری دو جبهه ی حق و باطل و استضعاف و استکبار و ظالم و مظلوم شناخته می شود .در این مسیر مبارزه دو اردوگاه فکری و دوجریان تعیین کننده ی مسیر تاریخی جوامع، رو در روی یکدیگر صف آرایی کرده اند:
الف) اردوگاه استکبار با تمام اعوان و انصارش ذیل عنوان ائمه الکفر
ب) اردوگاه حق و حقانیت با حضور مستضعفین و پا برهنگان ذیل عنوان ایمان و مومنان
از آنجا که استکبار دارای یال و کوپال وعده وعده و ساز وبرگ بسیار است و لشکریان زر و زور و تزویر را دارد و بعبارتی با سرمایه و عنوان و کارخانه و زمین و شهرت و قدرت همراه است ودر این مبارزه ی نابرابرمتناسب با هرزمان ومکان نام و شکل جدید بخود می گیرد ، لذا گذری و نظری بر مفاهیم استکبار ، کبر وتکبر و مستکبر و شیطان نمائیم که مظهر ظاهری از نظام سلطه و غارت و چپاول و زیاده خواهی است .
یکروز در نام قابیل ، یکروز با تابلوی نمرود، یک مرحله با نماد فرعون ، یک مقطع با نام نرون و آتیلا و در تاریخ میانه با شکل و شکوه فئودالیسم و ملاء و مترف و با وقوع عصر رنسانس با رنگ وجلوه تجارت (مرکانتلیسم ) وروشنگری و کارخانه و سکه و ارز درعصر حاضر با میدانداری صهیونیسم و مصداق آمریکا و … که همه وهمه از نیزنگ وسوسه شیطان و سرپیچی ابلیس نشان گرفته اند.
مفهوم قرآنی استکبار:
واکاوی نقش شیطان در تباهی جامعه انسانی قدمتی به درازای تاریخ بشریت دارد زیرا براساس آنچه از متون دینی برمی آید همزاد با بشریت بوده و وجود روحیه و رفتار و گفتار شیطانی چه در حوزه فردی و چه اجتماعی تا هرمرحله ای دارای ویرانگی و تباهی بوده که سقوط و زوال تمدنها و شکست حق طلبان و استحاله درونی و انحراف فرهنگ ها و توقف افتخارات و عزت و سربلندی انسانها را در پی داشته است.
از روزی که با الهام از قرآن کریم ، شیطان در برابر پیامبر برگزیده خدا (آدم ) سجده نکرد و (کبر و تکبر ورزید- سوره مریم آیه ۴۴) و با طغیان و سر پیچی از درگاه مقربین ربوبی رانده شده ، تمام توان و نفوذ و کارکرد خود را برای انتقام گرفتن از انسان و جلوگیری از جامعه تمدنی و جلوه گری بعد الهی انسان بکار گرفت ، بطوریکه امتهای نوح ، موسی ، عیسی ، صالح و لوط و حرکتهای انقلابی و الهی دیگر را با وساوس و اغواگری جذاب به تباهی و نیستی کشاند و مردم را از جبهه حق و اطراف پیامبران و مصلحان وائمه ی دین با تکثیر و تکثر مذاهب ،فرقه ها ، و نحله ها و منازعات دینی و ترفند های نفسانی به سقوط کشانید ، شیطان با ناسپاسی به پروردگارش (وکان الشیطان لربه کفورا- اسرا -۲۷)
راه و مسیر نافرمانی را طی کرد و طبق آیه ۵ سوره یوسف دشمن آشکار انسانی شد که خداوند اورا اشرف مخلوقات نامید ، یعنی حس حسادت اولین عامل خروج شیطان وهرکس دیگر از مدارعبودیت میشود، به همین جهت شیطان مانع وسد تکامل انسان بسوی تقرب گردید وقسم یاد کرد که همه انسانها بجز مخلصین را به گمراهی و تباهی می کشاند ودر این مبارزه همه انسانها حتی اولیای دین و متقیان هم ایمن نیستند و از اینجا بود که قرآن شیطان را به عنوان :
“مظهر فساد و منشاء بدی ها وتبلور شرک و کفر معرفی نموده و مبارزه با آن از درون انسان (نفس اماره) شروع ودر قالب جهاد اکبر شناخته می شود چرا که این جهاد تقابلی است با هرنوع هوا پرستی ، مال پرستی ،شهوت پرستی ونظائر آن”
موضوع شیطان درهمه ادیان و کتب دینی روشها وانواع اغواگریهایش ذکر و اشکال آن بیان شده است اما در قرآن کریم بعلت اهمیت موضوع ۷۰ مرتبه بصورت مفرد و ۱۸ مورد بصورت جمع استعمال شده و کلمه ابلیس ۱۱ مرتبه، که از دیدگاه عمده لغت شناسان کلمه ای عربی است و به معنای مایوس شدن از رحمت خدا ذکر شده است و این برمیگردد به تکبر ورزیدن در برابر خالق و سرپیچی از وحی الهی .
اما کبرو استکبار را ” حالتی از اعجاب نفس و احساس خودبرتر بینی ” و ” نپذیزفتن حق از روی عناد و تکبر ” و یا اصرار و ابرام بر ” نشنیدن سخن حق و پذیرش دعوت الهی ” ذکر وتفسیر نموده اند، زیرا واژه استکبار از ریشه کبر به معنای ” عظمت وبزرگی و خود بینی ” است که مرحوم علامه طباطبائی ذیل آیه ۷ سوره مبارکه نوح به تفصیل در این باره بحث نموده است و یا در ترجمه آیه ۱۲۰ و ۲۱۷ از سوره بقره این مفهوم بخوبی ذکر شده است و لذا هر حرکت و روش که تامین یک زندگی سیاسی مستقلانه را نوید دهد و کرامت و فضائل انسانی را بروز دهد در هر دوره ای و مکانی که باشد سبب طغیان زیاده خواهان و صاحبان املاک و اموال و قدرت میشود ، آنها کبر می ورزند و به تعبیر قرآن به اصل و نسب و پدران خود می نازند و هرگز اجازه نمی دهند تا طبقات پایین ، سیه چرده ها ، شلاق خورده ها ، محرومین و پا برهنگان راست قامت ، قد علم کنند ،زیرا زمین های غصبی ،کارخانجات ناشی از انباشت سرمایه ،شرکت های متعدد و بزرگ وغارتگرشان ، کاخهای مجلل آنها در خطر قرار می گیرند .
مظاهر استکباری دوره حاضر:
با درس گرفتن از قیام امام در ۱۵ خرداد ۴۲ که منجر به تبعید آن در ۱۳ آبان ۴۳ گردید ودر نهایت سلسله ای از حوادث در ۱۳ آبان ها شکل گرفت ، عمق دشمن نظام استکباری به رهبریت آمریکا و صهیونیسم و حمایت غارتگران عصر استعماری اروپا پدیدار گشت تا مظاهر سیستم استکباری خود را بروز دهند:
۱٫ اختلاف و تضاد و تعارض نظام سلسله و استکبار با جمهوری اسلامی اختلافی شکلی و فصلی و مقطعی نیست ، اختلافی ماهوی و ذاتی و محتوایی است ، نظام غرب گرایانه برپایه امیال شیطانی و برای سلطه و زیاده طلبی پدید آمده پس تعامل و تقابل آنها با جمهوری اسلامی خنثی سازی و براندازی ویا تغییر ماهیت است.
۲٫ تضاد بین گفتمان دینی و گفتمان سود وسودآوری نظام سرمایه داری غرب تضادی تاریخی فکری و دیرین است و یک تضاد راهبردی است و نه تاکتیکی ،که این تضاد در درون خود عدم پایبندی غرب به ارزشهای انسانی و اخلاقی دینی را دارد و هر زمان متناسب با قدرت خود و قدرت انقلاب و اسلام با تاکتیک جدید وارد معادله میشود.
۳٫ عمق دشمنی غرب بر مدار شیطان صفتی قائم به شخص و دولت و حکومت و نام افراد کارگزار آن نمی باشد ، عمق استراتژیک دارد که هانئیگتون در کتاب برخورد تمدنها و نظم نوین جهانی میگوید وآن اینکه ” تا اسلام ، اسلام باقی بماند و تا زمانی که غرب ، غرب بماند تنها عامل تعیین کننده روابط موجود میان این دو دایره فرهنگی عظیم و دو سبک متفاوت زندگی ، کشمکش بنیادین میان آن دو خواهد بود و” حتی در جای دیگر ” روابط میان دو تمدن اسلام و غرب را آبستن بروز حوادثی خونین “معرفی می نماید.
۴٫ براساس تحلیل مطالبات زیاده طلبانه نظام استکباری در طول ۴۰ سال اخیر مفاهیم حقوق بشر،توسعه وتجهیز سیستم موشکی، انرژی هسته ای ، حاکمیت تندروان و دلواپسان در ایران ، سپاه قدس و … بهانه ای بیش نیست ،آنها از چهره ایران در مقام تهدید نظامی ، چه در شکل تحریم حداکثری ، چه در بیان مذاکره و گفتگو وچه در شکل ارتباط تجاری و اقتصادی ،فقط و فقط منافع خود و تداوم سلطه و غارت را با تسلیم جمهوری اسلامی و دور شدن از ماهیت دینی و حذف روحیه انقلابیگری و شکستن استراتژی مقاومت و استقرار تفکرساز شکاری میخواهند که برای رسیدن به این مهم اقدامات شیطانی با روش استکباری متعدد را انجام میدهند:
الف ) تبلیغات گمراه کننده ، اغواگر با قلب واقعیت وشایعه سازی و شایعه پراکنی ونظریه سازی
ب) فریب و اغفال ساده لوحان و وسوسه گریهای انحرافی و ترویج روحیه ی سازش کاری
ج) تطمیع ، تهدید ،تحریم ، تحریف و متهم سازی و مرعوب سازی همراه با فرو ریختن دیوار اعتماد و اطمینان مردمی
د) فضاسازی سیاسی روانی همراه با تحریک احساسات و دور کردن از عقلانیت و دیانت
و) فشار و تحریم اقتصادی و سیاسی ودر مضیقه قرار دادن انسانها و ملتها و به انحصار درآوردن علم وتکنولوژی
ه) تفرقه و اختلاف دینی و قومی بعنوان راه اندازی جنگ داخلی
ی) دوقطبی سازیهای کاذب و فریبکارانه برای سرپوش نهادن بر دو قطبی های قرآنی حزب الله و حزب الشیطان و یا دو قطبی مستضعقین و مستکبرین و اولیاء خدا و اولیای طاغوت
بدانیم و فراموش نکنیم که امریکا ماهیتاً و اثباتاً همچنان رد طاغوت اعظم و ” شیطان اکبر ” می باشد که با ظهور گروههای تکفیری و تروریستی در منطقه و ایجاد جنگ و اختلاف میان مسلمانان عراق و لبنان بدنبال خیانت و زمینه نفوذ بیشتر است که هم اکنون ارتجاع عرب به نیابت از دشمنان در نتیجه گمراهی وفقدان روشنگری این مقطع را دنبال می نماید تا موضوع یمن و فلسطین را به فراموشی بسپارد و ایران هراسی را جایگزین توسه طلبی صهیونیستی نماید و جبهه اسلامی مبارز و مجاهد ومقاومت فراگیر منطقه ای را مهار نماید. ۱۳ آبان روز شکوفایی تفکررهایی بخش اسلامی و تلاء لو عنصر مقاومت و نوید بخش پیروزی نهایی بر اردوگاه استکباری است، این وعده قرآنی است (ان تنصرالله ینصرکم و یثبت اقدامکم ) و این وعده تخلف ناپذیر است.
یدالله مرادی – گچساران
ابان ماه ۹۸

  • نویسنده : یدالله مرادی