به گزارش خبرآوران روز گذشته مردم همیشه حاضر گچساران در عرصه‌های مختلف بیعت با انقلاب و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان شرکت کردند و نشان دادند همه و همه در هر سن و جایگاهی پایبند به انقلاب و یاور مقام معظم رهبری در عرصه‌ها و بزنگاه‌های مهم تاریخ نظام مقدس جمهوری […]

به گزارش خبرآوران روز گذشته مردم همیشه حاضر گچساران در عرصه‌های مختلف بیعت با انقلاب و ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب در راهپیمایی باشکوه ۱۳ آبان شرکت کردند و نشان دادند همه و همه در هر سن و جایگاهی پایبند به انقلاب و یاور مقام معظم رهبری در عرصه‌ها و بزنگاه‌های مهم تاریخ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.
کوروش رضایی