اردلان زینل زاده کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم با دعوت اهالی روستای سرابننیز به این روستا رفت. غلامرضا شکوهی عضو سابق شورای شهر دوگنبدان در این مراسم گفت:آقای زینل زاده در سرابننیز غریب نیستید. عدالت،صدافت و بردباری و کاردانی از خصوصیات آقای زینل زاده است. اهالی سرابننیز با فکر و تعقل خود رای دادند،طی چها سال […]

اردلان زینل زاده کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم با دعوت اهالی روستای سرابننیز به این روستا رفت.

غلامرضا شکوهی عضو سابق شورای شهر دوگنبدان در این مراسم گفت:آقای زینل زاده در سرابننیز غریب نیستید.

عدالت،صدافت و بردباری و کاردانی از خصوصیات آقای زینل زاده است.

اهالی سرابننیز با فکر و تعقل خود رای دادند،طی چها سال همکاری با مهندس زینل زاده غیر از پاکدستی و صداقت چیزی از زینل زاده ندیده ام.

زینل راده متعلق به جناح خاصی نیست و متعلق به همه مردم گچساران است.

زینل زاده هیچ زمان حاضر نبود غیر از عدالت رفتار کند.

همه اهالی امشب سرابنتیزی هستند و از جای دیگری نیامده اند،اهالی این دیار با عشق جهت دیدار با شما آمدند.

با احترامی که برای نماینده و دیگر کاندیداها داریم شما را انتخاب کرده ایم.

اینکه نمایندگان به دنبال استبداد هستند کار غلطی است.این همه مشکلات و بی عدالتی ریشه در رفتارهای غلط دارد.

مردم ناراحت بوده و متحمل فشارهای زیادی هستند.