به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده که از کاندیداهای انتخابات اسفند ۹۸ است در نشستی که به دعوت سراب‌ننیزی‌ها برگزار شد در این منطقه با کنایه به کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز هرآنچه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و به ثمر می‌رسد به یمن وجود این نظام است، مگر استان کهگیلویه و […]

به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده که از کاندیداهای انتخابات اسفند ۹۸ است در نشستی که به دعوت سراب‌ننیزی‌ها برگزار شد در این منطقه با کنایه به کلانتری استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: امروز هرآنچه در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده و به ثمر می‌رسد به یمن وجود این نظام است، مگر استان کهگیلویه و بویراحمد چند کلانتر دارد چرا باید بعضی از پروژه‌های که به یمن نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل گرفته استفاده شخصی و انتخاباتی کنند.