به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده چهره‌ای که از او به عنوان کاندیدای انتخابات اسفندماه گچساران و باشت نام برده می‌شود شب گذشته به سرآب‌ننیز رفت و با جمعی از اهالی آنجا دیدار کرد.  

به گزارش خبرآوران اردلان زینل‌زاده چهره‌ای که از او به عنوان کاندیدای انتخابات اسفندماه گچساران و باشت نام برده می‌شود شب گذشته به سرآب‌ننیز رفت و با جمعی از اهالی آنجا دیدار کرد.