جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) عصر امروز در باشت و با حضور سیدقدرت‌الله حسینی و جمع زیادی از طوایف مختلف باشت برگزار شد. در این جشن علاوه بر حضور طوایف مختلف کودکان باشتی نیز هر کدام به نوعی گرایش قلبی خود را به سیدقدرت‌الله حسینی نشان دادند.

جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) عصر امروز در باشت و با حضور سیدقدرت‌الله حسینی و جمع زیادی از طوایف مختلف باشت برگزار شد.

در این جشن علاوه بر حضور طوایف مختلف کودکان باشتی نیز هر کدام به نوعی گرایش قلبی خود را به سیدقدرت‌الله حسینی نشان دادند.