تاجگردون پست اینستاگرامی اش را در خصوص افزایش قیمت بنزین حذف کرد, او پس از اعتراضات و انتقادات شدید مردم و کامنت های اعتراضی پست افزایش بنزین را از پیجش حذف کرد. شب گذشته دولت روحانی در اقدامی ناگهانی قیمت بنزین را از لیتری ۱۰۰۰ تومان به لیتری ۱۵۰۰ تومان سهمیه ماهانه و ۳۰۰۰ هزار […]

تاجگردون پست اینستاگرامی اش را در خصوص افزایش قیمت بنزین حذف کرد, او پس از اعتراضات و انتقادات شدید مردم و کامنت های اعتراضی پست افزایش بنزین را از پیجش حذف کرد.

شب گذشته دولت روحانی در اقدامی ناگهانی قیمت بنزین را از لیتری ۱۰۰۰ تومان به لیتری ۱۵۰۰ تومان سهمیه ماهانه و ۳۰۰۰ هزار تومان قیمت آزاد افزایش داد این افزایش قیمت موج زیادی از اعتراضات مردم را در شهرهای مختلف از جمله گچساران به راه انداخته.

غلامرضا تاجگردون در پستی اینستاکرامی افزایش قیمت بنزین را ظلمی در حق مستضعفین عنوان کرده بود اما کامنت های انتقادی مردم به این پست تاجگردون و حمله به او به حدی زیاد بود که نماینده گچساران و باشت را وادار کرد تا این پست را حذف کند.